งานประกวดและงานมหกรรมอย.น้อยเขตสุขภาพที่ 7 ปี 2556

นักเรียนอย.น้อยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม แสดงหมอลำในการเปิดงานที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2556

อบรมแกนนำอย.น้อย

การแสดงรำ 4 ภาคของนักเรียนอย.น้อยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ในการอบรมแกนนำอย.น้อย ณ ศูนย์ฝึกอบรมโคกป่าชี วันที่ 31 มกราคม 2556

อบรมแกนนำอย.น้อยในโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขกับโรงพยาบาลสมเด็จให้การอบรม

ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการการดำเนินกิจกรรมอย.น้อยเขตสุขภาพที่ 7

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการการดำเนินกิจกรรมอย.น้อยเขตสุขภาพที่ 7 วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

ครูแกนนำอย.น้อย

ครูแกนนำอย.น้อยโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมโคกป่าชี วันที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2556

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Cafeteria

การเรียนการสอนชุมนุมอย.น้อยในโรงอาหาร(Teaching in Cafeteria.)

การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ไอโอดีนในเกลือ ของนักเรียนอย.น้อย

การตรวจสอบโคลิฟอร์ม (SI2) ของนักเรียนอย.น้อย