โรงเรียนอย.น้อยระดับดีเยี่ยมของจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมคือนายพิริยะ อุทโทรับมอบป้ายอย.น้อยระดับดีเยี่ยมจากนางเรณู รัตนวรรณีครูผู้รับผิดชอบโครงการอย.น้อยของโรงเรียนในวันที่ 4 กันยายน 2557

อบรมแกนนำอย.น้อย

การแสดงรำ 4 ภาคของนักเรียนอย.น้อยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ในการอบรมแกนนำอย.น้อย ณ ศูนย์ฝึกอบรมโคกป่าชี วันที่ 31 มกราคม 2556

อบรมแกนนำอย.น้อยในโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขกับโรงพยาบาลสมเด็จให้การอบรม

ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการการดำเนินกิจกรรมอย.น้อยเขตสุขภาพที่ 7

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการการดำเนินกิจกรรมอย.น้อยเขตสุขภาพที่ 7 วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

งานประกวดและงานมหกรรมอย.น้อยเขตสุขภาพที่ 7 ปี 2556

นักเรียนอย.น้อยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม แสดงหมอลำในการเปิดงานที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2556

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

การเรียนการสอนชุมนุมอย.น้อยในโรงอาหารปีการศึกษา 2557

นักเรียนทดสอบสารฟอร์มาลีน บอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันราในอาหารที่เตรียมมาจากบ้าน เช่น ถั่วงอก กุนเชียง ลูกชิ้น โดยครูได้อธิบายและนักเรียนแกนนำอย.น้อยได้สาธิตอธิบายให้น้อง ๆ เข้าใจในการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารพร้อมจดบันทึกผลการทดสอบ