วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ 219 หมู่ที่ 4 ถนนศรีสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46150 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4386-1137 0-4386-1690 , 08-6456-3104 ,08-6456-3105 , 08-6456-3106 , 08-6455-3656 http://www.somdetpit.ac.th E-mail : somdetpit.spk@gmail.com มีพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา (เป็นอ่างเก็บน้ำเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่) เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2516 โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครนักเรียนแบบสหศึกษา จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 50 คน โดยอาศัยอาคารของโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2517 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2517 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 100 คน อาศัยอาคารโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2518 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 2 หลัง และได้ย้ายมาอยู่บริเวณอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน โรงเรียนได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น